Bli medlem i Grangärde OK

 

Aktuella medlemsavgifter i Grangärde OK för år 2024

•    Familj 200 kr
•    Aktiv 17 år och äldre 200 kr
•    Aktiv 16 år och yngre 100 kr
•    Passiv 100 kr

 

Ange namn, adress, personnummer i meddelanderutan.

Om ansökan avser flera familjemedlemmar anger du även övriga personers namn och personnummer.

Vi återkommer sedan till dig med faktura på den avgift som skall inbetalas.

Skapa ny kod

secret