Organisation

Organisation

 

Styrelsen 

Ordförande            Bernt Gustafsson
Vice ordförande   Charlotta Kähäri
Kassör                     Bernt Gustafsson
Sekreterare           Mikko Rankinen
Övriga ledamöter  
                       Per Winterås
                      Lars-Åke Sand
                      Pasi Takalo
                      

Övriga funktionärer
Revisor          Christer Larsson
                        Magnus Lindström

 Ullmaxansvarig                Vakant

Lotteriföreståndare          Bernt Gustafsson

Arkiveringsansvarig         Magnus Lindström  

Naturpassansvarig          Mikko Rankinen  

Sportidentansvarig         Bernt Gustafsson  

Skolkontakt                     Helena Rosin

Valberedning 
Paul-Erik Glasberg
Helena Rosin  

Ungdoms- och träningssektionen 

Bernt Gustafsson sk
Maria Gustafsson
Charlotta Kähäri
Ronnie Blomberg 
Pasi Takalo

Arrangemangskommittén
Bernt Gustafsson sk
Charlotta Kähäri
Andreas Holm
Mikko Rankinen

Stugsektionen 
Mattias Kähäri   sk
Mikko Rekilä   matr ansv
Maria Gustafsson
Aarne Kähäri
Lena Kähäri
Göran Andersson  

Stuguthyrning
Camilla Hofström

Kartkommittén 
Erik Sand sk
Mikko Rankinen
Paul-Erik Glasberg
Mattias Kähäri

Veteransektionen 
Paul-Erik Glasberg  sk
Christer Larsson
Folke Nyström
Svante Nyström
Bernt Gustafsson 

Campingsektionen 
Anette Malmberg Erlandsson kontaktpersson
Kurt Eriksson
Lars Schött 

OK Malmias representanter till Västerbergslagens OL 

Styrelsen
Bernt Gustafsson
Mikko Rankinen

Åke Winterås minnesfond

Släkten Winterås representant     Per Winterås sk
OK Malmias representanter           Mikko Rankinen
                                                                  Lars-Åke Sand
                                                                  Bernt Gustafsson 

Revisorer Samma som OK Malmia