Organisation

Organisation

 

Styrelsen 

Ordförande            Bernt Gustafsson
Vice ordförande   Charlotta Kähäri
Kassör                     Bernt Gustafsson
Sekreterare           Mikko Rankinen
Vice sekr                Johan Saxberg
Övriga ledamöter  
                       Per Winterås
                      Lars-Åke Sand
                      

Övriga funktionärer
Revisor          Christer Larsson
                         Kurt Holm

 Ullmaxansvarig                 Maria Gustafsson  

Lotteriföreståndare          Bernt Gustafsson

Arkiveringsansvarig         Magnus Lindström  

Naturpassansvarig          Mikko Rankinen  

Sportidentansvarig         Bernt Gustafsson  

Skolkontakt                     Helena Rosin

Valberedning 
Paul-Erik Glasberg
Helena Rosin  

Ungdoms- och träningssektionen 

Bernt Gustafsson sk
Maria Gustafsson
Paul-Erik Glasberg
Charlotta Kähäri
Ronnie Blomberg 

Arrangemangskommittén
Bernt Gustafsson sk
Charlotta Kähäri
Andreas Holm
Mikko Rankinen

Stugsektionen 
Mattias Kähäri   sk
Mikko Rekilä   matr ansv
Bernt Gustafsson
Maria Gustafsson
Aarne Kähäri
Lena Kähäri
Göran Andersson  

Stuguthyrning
Camilla Hofström

Kartkommittén 
Paul-Erik Glasberg sk
Mikko Rankinen
Erik Sand
Mattias Kähäri

Veteransektionen 
Paul-Erik Glasberg  sk
Ulf Persson
Folke Nyström
Svante Nyström
Bernt Gustafsson 

Campingsektionen 
Anette Malmberg Erlandsson kontaktpersson
Kurt Eriksson
Henrik Kähäri
Lars Schött 

OK Malmias representanter till Västerbergslagens OL 

Styrelsen
Bernt Gustafsson
Magnus Lindström

Åke Winterås minnesfond

Släkten Winterås representant     Per Winterås
OK Malmias representanter           Mikko Rankinen
                                                                  Lars-Åke Sand
                                                                  Bernt Gustafsson 

Revisorer Samma som OK Malmia