Historia

Historia

 

Historik Åren 1933 -1943

OK Malmia bildas ( utdrag ur skriften vid OK Malmias 50-års firande)

När Ok Malmia bildades 1943 hade orienteringen i Grängesberg tio år på nacken. I oktober 1933 startade nämligen Georg Simonsson i IOGT:s idrottsklubbs regi den första nybörjarkursen. Någon organiserad tävling hann man inte med denna höst, men i maj året därpå hölls den första tävlingen med start och mål vid logen Malmklockans fritidsställe vid Penningberget på Filipstadsbladet. Tävlingen samlade sju deltagare och banan mätte 8 kilometer. Två av deltagarna fullföljde med en tid av tre timmar. Den ene av de två fullföljande var Birger Lundberg. Den 28 oktober 1934 hölls första Grängesmästerskapet med 9 deltagare och med Sten Johansson (”Järn Kalles” pojke) som segrare.

Den för samhället nya sporten slog snabbt igenom och de närmaste årens trägna rekryteringsarbete – i första hand ledd av eldsjälen Georg Simonsson – ledde till att såväl IOGT:s IK som IFK fick fram pålitliga gäng skogsluffare, som med framgång förde sina klubbars färger i den alltmer hårdnande konkurrensen. Representationen på tävlingar utanför Grängesberg inleddes år 1935 av Georg Simonsson, Einar Strååt, Birger Lundberg och Gerhard Tranberg som därmed startade en tävlingskarusell som fortfarande snurrar. Bland resultaten från denna tid kan nämnas Harald Anderssons två DM – 1942 som YO och 1943 som ÄO. Harald blev den första Grängesbergare som kvalificerade sig till ett SM – 1937 i Grapenberg där han dock bröt. Viking Hammar blev den andre 1939 i Ställdalen där han blev 65:a.

På grund av att Grängesbergs orienterare var splittrade på två klubbar hade man svårt att göra sig gällande i lagsammanhang. Tanken på en specialklubb mognade därför alltmera, men först i oktober 1943 fördes frågan mera allvarligt på tal. Detta skedde vid ett sammanträde med IOGT sektionen. Sven Karlsson som då var ledare för denna sektion fick i uppdrag att sammankalla samhällets samtliga orienterare till ett gemensamt möte för att diskutera denna fråga. Sammanträdet ägde rum i början av november då en interimstyrelse tillsattes och söndagen den 21 november 1943 bildades klubben vid ett av så gott som samtliga orienterare besökt möte. Klubben erhöll sitt namn redan vid detta första sammanträde. Interimstyrelsen hade fått in tre namnförslag.

OK Malmia (inlämnad av Mats Tengvall), OK Malmen och Grängesbergs OK. I den avgörande omröstningen fick förslaget OK Malmia 15 röster, OK Malmen 3 röster och Grängesbergs OK 2 röster. Klubben fick vid starten 25 medlemmar och medlemsantalet är idag (OBS 1993) 389.

Genom OK Malmias bildande fick Dalarna sin första specialklubb för orientering.