Verksamhetsberättelse 2022

Styrelsen för Grangärde OK avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2022.

Under 2022 har styrelsen haft följande sammansättning: Annica Lindell Lang (ordförande), Lars Andersson, Lars Dahlström (kassör), Inger Mattsson (sekr), Tryggve Ottosson (vice ordf), Hans-Erik Lang (vice sekreterare) och Sonja Sandström.

Under året har styrelsen genomfört 9 möten.

Representanter i VB OL har under 2022 varit Annica Lindell Lang (ordf) och Lars Dahlström (kassör).

Annica Lindell Lang har under 2022 ingått i styrelsen för Dalarnas Orienteringsförbund som representant för VB-kretsen.

Dala Veteran OL

Vid 2022-års Dala Veterantävling i Sunnansjö den 2 augusti uppvaktades Grangärde OK av ordföranden i Dalarnas Orienteringsförbund, Stefan Westling och 125 orienterare, som var anmälda till tävlingen. I den krävande terrängen på Bullerberget hade banläggaren Lars Andersson lagt fem banor med olika banlängd och målet förlagt till familjen Ottossons tomt i Finnsviken.

Naturpasset

Grangärde Orienteringsklubb arrangerade Naturpasset 2022 under sommaren med 30 kontroller av olika svårighetsgrader utsatta i terrängen vid Stenberget i Nyhammar och Bullerberget i Sunnansjö t o m 30 september.

Försäljning via Coop Nära Nyhammar, Ica Nära Grangärde, Coop Nära och Vävglädje Ateljé och butik i Sunnansjö. 73 paket såldes under sommaren. Ansvarig för arrangemanget var Johan Eriksson med hjälp av Tryggve Ottosson.

VB-Serien

Grangärde OK arrangerade den 8 september årets sista deltävling i VB-Serien där framtidens orienterare fick känna på den fina och lättlöpta terrängen på Tallheden i Sunnansjö. Tävlingen i Sunnansjö var en kombination av orientering i skog och av sprintliknande karaktär, där de största svårigheterna för löparna var att välja rätt vägval i det stig- och vägrika området.Tävlingen samlade totalt 80 deltagare där det även fanns möjlighet för alla åldrar att delta i Öppna klasser. Banorna var lagda av Hans-Erik Lang, som under året även ansvarat för rekryteringen av nybörjare till Grangärde OK. Ett flertal av dessa nybörjare och även föräldrar passade nu på att springa sin första ”riktiga” tävling.

Kartprojekt 

Kartritning är ett ständigt pågående projekt för att kunna hålla kartorna uppdaterade på de förändringar som hela tiden sker naturen. För närvarande pågår fältarbeten i områden norr och väster om Nyhammar. Grundmaterial är framtaget för ett framtida projekt i Saxdalen. Fältarbetet beräknas kunna påbörjas under 2023. Arbetet utförs f n av Hans-Erik Lang och Lars Dahlström.

Nybörjarverksamhet

Grangärde Orienteringsklubb startade upp en kurs för nybörjare i orientering i slutet av april. Efter första veckans inledning vid klubbstugan i Sunnansjö fortsatte övningarna i terrängen på Bullerberget med kartteckenrepetition och en lekfull uppvärmning innan det blev dags för en kartpromenad i små grupper med ledare.

Kursen samlade totalt 12 unga deltagare, som tillsammans med föräldrar ville lära sig de första grunderna inom orienteringssporten. Det första målet med övningarna var att kunna ta sig fram mellan kontrollerna på den lättaste banan vid VB-Serien under 2022.

Under hösten fortsatte aktiviteterna med teknikträningar och deltagande i lokala tävlingar vid sammanlagt 10 tillfällen.


Verksamhetsplan 2023

Kartprojekt

Lars Dahlström fortsätter under våren ritning av orienteringskarta i området norr och väster om Nyhammar. Hans-Erik Lang reviderar äldre orienteringskarta norr och väster om Saxdalen.

Utöver detta sker fortlöpande mindre revideringar av befintliga orienteringskartor i och kring  Sunnansjö och Nyhammar. Detta pga av ett aktivt skogsbruk med röjningar och avverkningar.

Nybörjarverksamhet

Under våren planeras en nybörjarkurs för ungdomar samt även en nybörjarkurs för vuxna. Det finns redan de som anmält intresse.

Det kommer även regelbundet anordnas teknikträningar för förra årets nybörjare samt samordnad verksamhet för dessa med Västerbergslagens OL.

Klubben söker liksom tidigare år samarbete med Sunnansjö och Nyhammars skolor för orienteringsövningar på skoltid på de skolgårdskartor som Hans-Erik Lang ritade under föregående år.

Övrig tränings- och tävlingsverksamhet

Grangärde OK är en del av sammanslutningen Västerbergslagens orienteringslöpare (VB OL) och tävlar på nationella tävlingar under det klubbnamnet.

Klubbens medlemmar deltar i VB OL:s gemensamma teknikträningar och arrangerar därmed även en del av orienteringsträningarna med bl a banläggning och kontrollutsättning.

Grangärde OK arrangerar även en av deltävlingarna i den lokala tävlingsserien för ungdomar i Västerbergslagen: VB Serien. I serien ingår även ungdomar från Ludvika OK.

Grangärde OK arrangerar en veterantävling den 8 augusti där tävlande från Dalarna och omgivande län brukar delta.

Liksom tidigare år planerar klubben sätta ut kontroller av olika svårighetsgrader för Motionsorienteringen Naturpasset. Det blir enligt vår plan ett orienteringsområde i närheten av Nyhammar och ett i Sunnansjö.