Grangärdeträffen 2006

Grangärdeträffen 2006

 

Grangärdeträffen i strålande sol

 

 

VB OL svarade för flest antal deltagare vid Grangärdeträffen.
 

 

 

Bara lovord för banor, terräng och väder vid Grangärdeträffen. Med alla efteranmälningar och direktbanor uppgick totala antalet tävlande till 403 löpare. Den dimmiga och kalla morgonen omvandlades till strålande sol fram på förmiddagen.

Innan start hedrades minnet av Erik Karlsson med en tyst minut. Erik var den som mest ivrade för att Grangärdeträffen skulle uppstå efter nio år. Otaliga är de timmar han vistats i skogen med revidering av tävlingskartan. Erik avled för fyra veckor sedan i samband med en tävling i Stora Tuna.

 

Grangärdeträffen återuppstår

 

 

Inger Mattsson har uppdraget som tävlingsledare.

 

 

 

 

Efter ett uppehåll på nio år återuppstår Grangärdeträffen i år lördagen den 16 september. Vad har då arrangörsstaben inom Grangärde OK gjort under alla dessa år. 1999 svarade Grangärde OK för Natt-DM med målet förlagt till Saxdalen. Under 2000-talet har klubben bara arrangerat några lokala tävlingar av mindre format. Stafett-DM 2005 blev något av en vändpunkt och en nytändning för Grangärde OK.

Vid höstens tävling kommer löparna att bjudas på lättkuperad terräng med en del sankmarker och för de kortare banorna även ett rikt stignät. Målplatsen är förlagd till Saxhyttan ca 4 km Ö Nyhammar.