Upplägg och regler

 • En klass per svårighetsnivå, gemensam för ungdomar och vuxna. 
 • Föranmälan för alla. Efteranmälan på plats i mån av kartor. 
 • Lottad startlista med starttider. 
 • Startstämpling för alla klasser, det ger flexibilitet vid kompislöpning och skuggning.
 • Tidtagning i alla klasser utom Grön - Inskolning.
 • Skuggning tillåts i alla klasser.
 • Klassnamn
  • Grön - Inskolning
  • Vit - Mycket lätt
  • Gul – Lätt
  • Orange – Medelsvår
  • Violett – Svår

      Klassnamnen är valda för att kombinera färgnivåerna vi använder på träning med   

     SOFTs namn på öppna klasser.

 • Avgift tas ut för alla vuxna deltagare. Ungdomar och juniorer=avgiftsfritt.
 • Priser till ungdomar 0-16 år.
 • Pokalberäkning grundar sig på deltagande enligt nedan:
  • 3-4 tävlingar = liten pokal
  • 5 tävlingar = mellan pokal
  • 6 tävlingar och fler = stor pokal