Dala Veteran 2021

På bilden ovan ser vi Tord Andersen strax innan målstämpling.


Tisdagar – Högtidsdag för veteranerna


Efter fjolårets stiltje i orienteringsskogarna p g a den pågående pandemin har nu Dalarnas orienteringsveteraner äntligen kommit igång med veterantävlingar runt om i Dalarna.

Den 10 augusti svarade Grangärde OK för ett arrangemang på de fina tallhedarna vid Mångdala i Nyhammar. Löparna på de två längsta banorna fick även känna på lite tuffare terräng på Stenberget. Tävlingen samlade drygt 100 deltagare. Banläggaren Lars Andersson fick gott beröm för sitt arbete på kartan, som ritats av klubbmedlemmar inom Grangärde OK.

Begreppet ledstångsorientering brukar tillämpas inom nybörjarorientering i vanliga fall där det finns gott om stigar i terrängen. Vid den här tävlingen hade arrangörerna byggt en riktig ledstång som hjälp i branten ner till sista kontrollen.

Inger Mattsson och Annica Lindell Lang glada funktionärer

Målet vid Mångdalastugan