Avgifter och regler

Avgifter, ersättningar och regler, Taget på årsmöte 17 februari 2024

Medlemsavgifter
Seniorer och äldre (21 år -) 400 kr
Juniorer (- 20 år), studerande och ungdom 150 kr
Stödmedlem (deltar inte i aktiviteter) 150 kr

Stödmedlem familj  (deltar inte i aktiviteter) 200 kr
Familj (boende på samma adress) 600 kr

Stuguthyrning Icke medlem Medlem i OKM

Hela anläggningen 1000 kr/dygn 600 kr/dygn
Stugan 600 kr/dygn 400 kr/dygn

Stugan (möten) 300 kr/3 tim
Bastu 600 kr/dygn 400 kr/dygn

Husvagnsplatser
2 300 kr/säsong, samt att minst stödmedlemskap i OK Malmia krävs.

 

 

 

 

 

Reseersättning
En rekommendation är att medpassagerare ersätter bilföraren med 8 kr/mil och person vid resor då reseersättning inte utgår från klubben.

Klubben ersätter resor vid stafetter/budkavlar, SM, USM, Swedish League, läger och tävlingar då uttagning sker av förbund eller klubb med 8 kr/mil och tävlande/ledare, dock högst 25 kr/mil och bil (vid 4 eller fler personer). Detta gäller om inte VBOL beslutar att stå för hela eller del av resekostnaden.

Vid tjänsteresa, transporter, utbildningar och liknande uppdrag åt klubben ersätter OK Malmia bilföraren med 25 kr/mil.

 

Anmälningsavgift ungdom/junior

OK Malmia betalar hela anmälningsavgiften vid orienteringstävling, skidorienteringstävling och mountainbike-orienteringstävling upp till ordinarie anmälningsavgift (som bestäms av tävlingsarrangören).

 

Anmälningsavgift vuxna

OK Malmia betalar den del av anmälningsavgiften som överstiger 80 kr vid nationell och distrikts orienteringstävling upp till ordinarie anmälningsavgift (som bestäms av tävlingsarrangören). Önskvärt är att avgiften betalas in kontinuerligt under pågående säsong via swish (123 383 62 77) eller bankgiro (5301-1433), avgift som inte är betald under säsongen faktureras av OK Malmia den 1 december. OK Malmia betalar hela anmälningsavgiften vid deltagande i stafett.

 

Ej start och efteranmälan

Vid ej start betalar tävlande totala anmälningsavgiften. Vid efteranmälan betalar tävlande kostnaden utöver ordinarie anmälningsavgift. Önskvärt är att avgiften betalas in kontinuerligt under pågående säsong via swish (123 383 62 77) eller bankgiro (5301-1433), avgift som inte är betald under säsongen faktureras av OK Malmia den 1 december.

 

O-Ringen (femdagars)

Tävlande betalar själv anmälningsavgiften.

 

Skidorientering (SkidO) för vuxna

OK Malmia betalar den del av anmälningsavgiften som överstiger 100 kr vid nationell och distriktstävling i skidorientering. Önskvärt är att avgiften betalas in kontinuerligt under pågående säsong via swish (123 383 62 77) eller bankgiro (5301-1433), avgift som inte är betald under säsongen faktureras av OK Malmia den 1 december.

 

Mountainbikeorientering (MtbO) för vuxna

OK Malmia betalar den del av anmälningsavgiften som överstiger 100 kr vid nationell och distriktstävling i skidorientering. Önskvärt är att avgiften betalas in kontinuerligt under pågående säsong via swish (123 383 62 77) eller bankgiro (5301-1433), avgift som inte är betald under säsongen faktureras av OK Malmia den 1 december.

 

Precisionsorientering (PreO)

För deltagande i precisionsorientering gäller samma regler för anmälningsavgifter som för orienteringslöpning.

 

 

Hyrbricka

Användning av arrangörens hyrbricka vid orienteringstävling bekostas av deltagaren. Önskvärt är att avgiften betalas in kontinuerligt under pågående säsong via swish (123 383 62 77) eller bankgiro (5301-1433), avgift som inte är betald under säsongen faktureras av OK Malmia den 1 december.

 

Regler för SI-pinne

Ungdomar upp till och med HD14 får låna SI-pinne av klubben. Ett bidrag på 400 kr utgår till ungdomar som införskaffar eller tidigare införskaffat egen SI-pinne, är aktiva och har börjat tävla i klasser nivå HD14. Nya vuxna orienterare får låna SI-pinne för “prova på” på c:a 5 tävlingar och bör därefter införskaffa egen SI-pinne vid fortsatt orienterande.

 

Regler för övriga kostnader vid tävlingar och läger

OK Malmia betalar i regel 1/3 av övriga kostnader vid tävlingar och läger för barn, ungdomar, juniorer, seniorer och ledare. Som övriga kostnader räknas arrangerade resor, logi och kost.

 

Deltagare ska betala den av OK Malmia beslutade deltagaravgiften för respektive tävling och läger då övriga kostnader uppstår för klubben. Avgiften bör motsvara ungefär 1/3 av de övriga kostnaderna vid aktuell tävling/läger. Avgiften som medlemmen ska betala faktureras av OK Malmia den1december.

 

I regel betalar VBOL genom sponsring 1/3 av övriga kostnader vid tävlingar och läger, när ekonomin tillåter detta.

 

Träningsavgift Malmiastugan

Vuxna betalar deltagaravgift 30 kr per gång för träningar vid Malmiastugan, då dusch/bastu nyttjas (onsdagar och lördagar) samt då enklare fika bekostas av OK Malmia.

Vuxna betalar deltagaravgift 20 kr per gång för träningar vid Malmiastugan då dusch/bastu utnyttjas samt då eventuell fika bekostas av deltagarna själva.

Subventionering av tävlingskläder
OK Malmia subventionerar till våra tränings-/tävlingsaktiva OKM-medlemmar i VBOL,  halva priset för ungdom <20 år och 1/3 för övriga på 1 st tävlingströja (Battle shirt SS eller O-top SS) och 1 st tävlingsjacka (Running Jacket Plus) per medlem per år. Övriga kläder hos Noname ingen subventionering från OK Malmia. Betalas ut i efterhand av OKM mot kvitto på inköp. 

Kvitto skickas till epost: okmalmia@gmail.com.

 

Kostnadsersättning

Ordförande, kassör och sekreterare har rätt att ta ut kostnadsersättning för administrativa kostnader upp till 1000 kr per år.

 

Orienteraren (Skogssport)

Ordförande, kassör och sekreterare har möjlighet att få ersättning från klubben för abonnemangskostnaden vid egen prenumeration av Svenska Orienteringsförbundets tidning Orienteraren (tidigare Skogssport).

 

Arvoden

Inga arvoden skall utgå till styrelsen.

 

Gräsroten. Om du spelar på Lotto, tips etc. på Svenska Spel

Genom Gräsroten delade Svenska Spel-koncernen förra året ut 42 miljoner till ungdomsidrotten.              Självklart är det gratis. Du kan hjälpa till så att Orienteringsklubben Malmia får en del av potten genom att klicka på länken: https://www.idrottonline.se/ludvika/okmalmia-orientering och registrera dig.

 

Obs, gör valet på både Tur (lottspel) och Sport och Casino (fotbollstips m.m.). 

Valen gör du antingen vid dator via länkarna ovan eller med mobilapparna Svenska Spel Tur respektive Svenska Spel Sport och Casino eller så kan du göra valen vid en spelbutik!

 

 

Genom Bernt Gustafsson