Dala Veteran 2013

Dala Veteran-OL 20 augusti 2013

Östra Låsberget var den 20 augusti arena för vår tävling i Dala Veteran-OL. Hela 120 deltagare kom i det vackra höstvädret och sprang på Rolf Bjäruds banor, som fick idel lovord från deltagarna. Terrängen i området nyttjades till viss del i samband med fjolårets nationella tävlingar i Grangärde OK:s regi.

Efter att bilarna parkerats på den smala skogsvägen var det dags för anmälan och val av starttid och lite försnack innan start. Det här är tisdagsrutinen för deltagarna i Dala-Veteran OL. Från tidig vår till sen höst pågår den här formen av social verksamhet i form av orientering i Dalarna, där klubbarna turas om att arrangera tävlingar.