VB-Serien 2015

VB-Serien 2015

Den tredje deltävlingen i VB-Serien för ungdomar genomfördes den 25 augusti i Gonäs i markerna runt Irma och Rolf Bjäruds ägor.

Totalt deltog 75 löpare på de olika banorna. I vissa av ungdomsklasserna var det lite glest med deltagare. Det är dock glädjande att D14-klassen innehöll hela nio deltagare. Gott om deltagare fanns det även i Inskolnings- och U2-klassen. 

Länk till resultatlista