Verksamhetsberättelse 2021

Styrelsen för Grangärde OK avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2021.

Under 2021 har styrelsen haft följande sammansättning: Annica Lindell Lang (ordförande), Lars Andersson, Lars Dahlström (kassör), Inger Mattsson (sekr), Tryggve Ottosson (vice ordf), Hans-Erik Lang (vice sekreterare) och Sonja Sandström.

Under året har styrelsen genomfört 10 styrelsemöten varav 4 st digitalt. Ett försenat årsmöte p g a Coronapandemin hölls den 20 juni på Hembygdsgården i Sunnansjö utomhus.

Representanter i VB OL har under 2021 varit Annica Lindell Lang (ordf) och Lars Dahlström (kassör).

Annica Lindell Lang har under 2021 ingått i styrelsen för Dalarnas Orienteringsförbund som representant för VB-kretsen.

Dala Veteran-OL

En tävling i Dala-Veteran programmet genomfördes den 10 aug med tävlingscentrum vid Mångdalastugan i Nyhammar. Lars Andersson svarade för bra banor och löparna på de två längsta banorna fick även känna på den lite tuffare terrängen upp mot Stenberget efter en bevakad vägövergång vid riksväg 66. Tävlingen samlade 103 löpare.

Naturpasset

Genomfördes under sommaren t o m 30 september med totalt 30 kontroller utplacerade i terrängen vid Stenberget i Nyhammar och Botberget i Sunnansjö.

Försäljningen gick via Coop Nära Nyhammar, Ica Nära Grangärde, Coop Nära och Vävglädje Ateljé och butik i Sunnansjö. Ett 80-tal paket såldes under sommaren. Ansvarig för arrangemanget var Johan Eriksson. 

VB-Serien

Den 31 aug arrangerades en deltävling i VB-Serien i området NV om Havstjärnsbadet i Nyhammar. Banläggare var Hans-Erik Lang på den nya kartan över området ritad av Lars Dahlström under 2021. Antalet deltagare i tävlingen var totalt 66 st, som förutom ungdomsklasserna även omfattade tre öppna klasser där anmälan kunde göras direkt på plats.

Kartprojekt 

Lars Dahlström har delvis fortsatt med en utökning av Mångdalakartan på den västra sidan av Norrboån från Björbovägen och söderut mot Påkbo. Den mesta tiden har dock ägnats åt området i Stenberget.

Hans-Erik Lang har ritat skolkartor i Sunnansjö och Nyhammar och färdigställt området öster om Nyhammar mot Ställberget. Han har även deltagit i en kurs i kartkontroll i mars 2021 i SOFT:s regi. I samband med att vi hjälpt Sunnansjö IK med en ny spårkarta över elljusspåret så har Hans-Erik Lang även gjort en mindre revidering.

Träningstillfällen

Teknikträning med fokus på förenkling genomfördes öster om Nyhammar den 6 maj. Banorna fanns sedan tillgängliga som Veckans Bana under ytterligare några dagar. Veckans Bana fanns även tillgänglig under V35 på de banor som användes vid VB-Serien. Senare under hösten genomfördes även en natträning på Tallheden i Sunnansjö för VBOL.

Nybörjarverksamhet

Det fanns långt framskridna planer på nybörjarverksamhet i samarbete med Nyhammars skola vid början av året. All verksamhet lades på is p g a Coronapandemin.  


Verksamhetsplan 2022

Kartprojekt

Pågår i områden runt Nyhammar av Lars Dahlström och Hans-Erik Lang.

Nybörjarverksamhet

Samarbete med skolorna i Nyhammar och Sunnansjö som förhoppningsvis kan leda till nyrekrytering och nybörjarverksamhet. Nybörjarkurs när Coronaläget tillåter

Lokala arrangemang

2 augusti / Dala Veteran OL vid vid Finnsviken

Deltävling i VB-Serien för ungdomar. 

Teknikträningar för VB OL och Ludvika OK.

Andra aktiviteter med träningsbanor veckovis s.k. ”Veckans bana” kommer också att genomföras.

Naturpasset med kontroller av olika svårighetsgrader planeras som vanligt i Nyhammar och Sunnansjö. Försäljningsställen i Nyhammar, Grangärde och Sunnansjö.