Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2020

 

Styrelsen för Grangärde OK avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2020.

Under 2020 har styrelsen haft följande sammansättning: Annica Lindell Lang (ordförande), Irma Bjärud, Lars Dahlström (kassör), Inger Mattsson (sekr), Tryggve Ottosson (vice ordf), Johan Eriksson (vice sekr) och Sonja Sandström.

Under året har styrelsen genomfört 7 styrelsemöten varav 3 st utomhus. Ett försenat årsmöte hölls den 12 aug på Hembygdsgården i Sunnansjö.

Representanter i VB OL har under 2020 varit Annica Lindell Lang och Lars Dahlström. 

Utbildning

Lördagen den 14 mars deltog Lars Dahlström vid en Arrangemangsutbildning i Borlänge där man inriktade sig på den tekniska delen vid arrangemang av olika slag.

Dala Veteran-OL

Det på förhand planerade arrangemanget ingående i Dala-Veteran OL den 11 augusti kunde inte genomföras p g a den pågående pandemin. Löparna bjöds istället på möjlighet att springa Veckans Bana. Den frivilliga avgiften gav föreningen en inkomst på 1.625 kr. 

Naturpasset

Deltagarna fick möjlighet att leta kontroller i två olika områden under sommaren. Den nya kartan på Bullerberget och Mångdala användes. Försäljningen gick via Coop Nära Nyhammar, Ica Nära Grangärde, Coop Nära Sunnansjö och Sunnansjö Järn & Bygghandel. Ett 90-tal paket såldes under sommaren.

VB-Serien

En deltävling i VB-Serien arrangerades den 1 september. Under rådande restriktioner tilläts max 50 löpare att delta i de olika klasserna. Banläggare på den nyritade kartan över Botberget var Hans-Erik Lang och målet förlagt i anslutning till Vårdcentralen i Sunnansjö.

Kartprojekt 

Under året har nya kartor färdigställts på Bullerberget och Botberget där Hans-Erik Lang utfört fältarbetet tillsammans med Lars Dahlström (Bullerberget). Tack vare bristen på snö kunde kartritningen pågå under nästan hela vintern.

Lars Dahlström har fortsatt med en utökning av Mångdalakartan på den västra sidan av Norrboån från Björbovägen och söderut mot Påkbo.

Hans-Erik Lang har även påbörjat skolkartor i Sunnansjö och Nyhammar och en vanlig karta i ett område öster om Nyhammar. 

Träningstillfällen

Utöver Veckans Bana vid Mångdala i augusti fanns det tillfälle att leta kontroller på Bullerberget och Botberget under sommaren. Teknikträning med VB OL arrangerades den 15 september i Finnsviken.

Nybörjarverksamhet

Det fanns långt framskridna planer på nybörjarverksamhet i samarbete med Nyhammars skola vid början av året. All verksamhet lades på is p g a Coronapandemin. 

Vindbonus

Genom en Vindbonus från Stena Renewable på 25.000 kr fick vi under året möjlighet att köpa in SportIdentenheter och tillhörande utrustning, som vi kan använda vid våra tävlingar.